top of page
Binder1111111111111_edited.jpg
S__122757130(1).jpg

ไอเดียล ลอนดรี

 จากประสบการณ์ของผู้บริหารซึ่งเป็นวิศวกรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องเครื่องซักอบรีด อุตสาหกรรม โดยเป็นผู้นำเข้าเครื่องจักร ออกแบบ ดีไซน์ และติดตั้งเครื่องซักอบรีด ให้กับโรงแรม โรงพยาบาล และโรงซักมากมายและได้ประสบการณ์จากการดูงานในประเทศต่างๆเช่น มาเลเซีย สิงค์โปร ออสเตรเลีย ด้วยความรู้ความสามารถงานเชิงวิศวกรรม และต้องการยกระดับการซักผ้าให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับขององค์กรต่างๆจึงเกิดความตั้งใจสร้างโรงซักผ้าในรูปแบบใหม่ เพื่อเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน

 

          โดยมุ่งเน้นเรื่องการประหยัดพลังงานในจุดต่างๆ และการลดต้นทุนการ

ซักผ้าเพื่อช่วยรองรับการบริการงานซักผ้าจากลูกค้านั้นคือที่มาของ บริษัท

ไอเดียล ลอนดรี จำกัด

 

            บริษัท ไอเดียล ลอนดรี จำกั มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านซักผ้า

ด้านเคมี และทางเราเน้นการบริการเป็นหลักสำคัญ เรา "IDEAL LAUNDRY"  พร้อมจะพัฒนางานด้านซักผ้าให้ได้คุณภาพมาตรฐานการซักผ้าอย่างต่อเนื่องและตลอดไป

ติดต่อเรา
messageImage_1585734391243.jpg

เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มคือปัจจัย 4 ของมนุษย์ ด้วยสังคมในยุคปัจจุบัน ที่มีการเร่งรีบในการดำรงชีวิตในแต่ละวันให้ทันต่อเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงสถาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย สถานที่จำกัด  และความสะดวกสบายที่ผู้คนต้องการมากขึ้นการบริการรับซักผ้าจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อคนทั่วไป องค์กร รวมถึงสถานประกอบการต่างๆ ที่มีผ้าจำนวนมากไว้รอซักในแต่ละวัน

messageImage_1585792374002.jpg
messageImage_1585792430878.jpg

ด้วยความมุ่งมั่น  และศักยภาพของ บริษัท ไอเดียล ลอนดรี จำกัด ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านงานวิศวกรรมเครื่องจักร รวมถึงงานระบบพลังงานต่างๆในโรงงาน และมีผู้เชี่ยวชาญด้านงานผ้า และเคมีเพื่อผลิดงานให้ได้คุณภาพ ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการกับเรา

Factory & Production

บริษัท ไอเดียล ลอนดรี จำกัด เตรียมพร้อมด้านการผลิตไว้รองรับงาน ดังนี้

-   เครื่องจักรที่ทันสมัย ที่มีกำลังผลิตแต่ละโรง 1 ตัน/ชั่วโมง เป็นอย่างน้อย

-   กำลังผลิตสำรอง 25%

-   โรงซักผ้าแบ่งแยกเป็น 2 โรง อยู่ห่างกัน 800 เมตร

messageImage_1585794582931(1).jpg

-   มีระบบคัดแยกผ้า

-   มีระบบซักผ้าของลูกค้าโดยไม่รวมปนกัน

-   มีระบบรีดผ้าด้วยอุโมงค์ (Tunnel Finisher)

-   มีระบบซักแแแห้งด้วยเทคโนโลยีทันสมัย รักษาเนื้อผ้า สี และคืนสภาพผ้าให้ดูใหม่ (ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม)

-   มีระบบรีดผ้าปู ด้วยเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง ให้ผ้าเรียบคุณภาพสูง

-   มีระบบควบคุมคุณภาพน้ำ ทำให้เคมีทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผ้าขาวสะอาดกว่าการที่ไม่มีระบบควบคุมคุณภาพน้ำ

-   มีระบบตรวจคุณภาพน้ำ ทุกๆ 6 ชม.  และตรวจเช็คสีผ้า ของลูกค้าทุกสัปดาห์

-   มีระบบตรวจจับความชื้นของผ้า เพื่อยืดอายุผ้าให้ยาวขึ้น

messageImage_1585794461744.jpg

**   มีระบบคัดแยกผ้า

**   ซักด้วยเครื่องซักผ้าติดเชื้อ และผ้าสกปรกมาก ด้วยเครื่องแบบ Barrier Washer

**   มีระบบฆ่าเชื้อด้วย                           ตามมาตรฐานยุโรป และอเมริกา ซึ่งเป็นระบบทำ  Ozone จากน้ำที่ดีที่สุด

       -   มีระบบควบคุมคุณภาพน้ำ ทำให้เคมีทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผ้าขาวสะอาดกว่าการที่ไม่มีระบบควบคุมคุณภาพน้ำ 

       -   มีระบบตรวจคุณภาพน้ำทุกๆ 6 ชั่วโมง และตรวจเช็คสีผ้าของลูกค้าทุกสัปดาห์

       -   มีระบบตรวจจับความชื้นของผ้า เพื่อยืดอายุผ้าให้ยาวนานขึ้น 

messageImage_1585803426573.jpg

Service & Facility

messageImage_1585807354548.jpg

ด้วยการบริการที่ตรงไป ตรงมา และการร่วมทำงานกับลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ

ทางเราเล็งเห็นความสำคัญของงานบริการ และบริการหลังการขายที่จะมอบให้กับลูกค้าของ ไอเดียล ลอนดรี

 

messageImage_1585808618025.jpg
messageImage_1585809282178.jpg

-   การบริการตรงต่อเวลา รวดเร็ว

-   บุคลากรที่สุภาพ

-   การขนส่งที่ได้มาตรฐาน

-   ราคาที่สมเหตุ สมผล

-   ความรับผิดชอบกับผลงาน

-   บริการ Customer Service ให้คำแนะนำ ปรึกษา

-   บริการ Call Center บริการ  24 hr.  นอกเวลาทำการ

     หรือวันหยุดนักขตฤกษ์

สอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่              02-085-8380                084-438-9604 , 084-438-9605

bottom of page