top of page

IDEAL Laundry 

Young%20Doctor_edited.jpg

Hospital

Hotel

Other

บริษัท ไอเดียล ลอนดรี จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อต้นปี 2015 เพื่อให้บริการซักอบรีดและซักแห้ง

ครบวงจร ให้บริการในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

โดยปัจจุบันโรงงานซักอบรีด ตั้งอยู่เลขที่ 55/4 หมู่ 4 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกำ

จังหวัดปทุมธานี

บริษัทมีการบริการที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยแบ่งการบริการได้ดังนี้:


1. ให้บริการซักรีดผ้าลินินและผ้าขนทุกชนิด สำหรับโรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ สปาและร้านอาหาร


2. ให้บริการซักรีดชุดเครื่องแบบพนักงาน สำหรับโรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ สปา  

โรงงานอุตสาหกรรมและร้านอาหาร


3. ให้บริกำรซักรีดผ้ำโรงพยำบำล ชุดผู้ป่วย ผ้าติดเชื้อให้กับหน่วยงานเอกชน และรัฐบาล
 

4. ให้บริการซักรีดผ้าพิเศษ เช่น ผ้ำม่าน ตุ๊กตา พรม และอื่นๆ

SERVICE

บริการของเรา

...ใน 3 ขั้นตอนง่ายๆ

ติดต่อคุยรายละเอียดงานกับลูกค้า

1. โรงซักเราเป็นการรับจ้างเหมาโรงแรม

และโรงพยาบาล บริษัทจึงขอทราบปริมาณผ้าที่จะซัก  ประเภทธุรกิจ ประเภทผ้าที่ส่งซักและระยะทำง ทั้งหมดนี้เพื่อนำไปเป็นข้อมูล เสนอรำคำให้กับลูกค้ำ

เซ็นสัญญาบริการ และเข้าสำรวจหน้างานของลูกค้ำ

2. เมื่อลูกค้าตกลงราคาแล้วพอใจ จะมีการเซ็นสัญญา

บริการและมีการเข้าสำรวจหน้างาน  เพื่อเรียนงานผ้าที่จะส่งซักและดูจุดที่จะรับส่งผ้าแล้วทำเอกสารแบบฟอร์มรับส่งผ้ำ

รับผ้ามาซัก

ทำการส่งผ้าสะอาดกลับคืนให้ลูกค้า

3. ทางบริษัทส่งหนักงานไปรับผ้ามาซักอบรีด

PRICING

คำถามที่พบบ่อย

1. เรามีข้อจำกัดในการให้บริการหรือไม่?

เรายินดีให้บริการซักอบรีดกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นผ้าจำนวนมากหรือน้อย

2. เราให้บริการซักอบรีดผ้าในเขตใด ?

เราบริการซักอบรีดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และ พระนครศรีอยุธยา

3. เราซักผ้าโรงพยาบาลปะปนกับผ้าโรงแรมหรือไม่ ?

ไม่ ที่ไอเดียล ลอนดรี เรามีโรงซักอบรีดแยกระหว่างโรงงานซักผ้าโรงแรม และอีก 1 โรงงานซักผ้า โรงพยาบาลต่างหากแยกจากกัน

 4. เราใช้อุณหภูมิความร้อนเท่าไรในการซักผ้า ?

เราใช้อุณหภูมิความร้อนของน้ำในการใช้ซักผ้าสกปรกมากที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส และผ้าปกติที่ประมาณ 70 องศาเซลเซียส

5. เราใช้น้ำยาเคมีซักฟอกชนิดใดและมีผลอย่างไรบ้าง ?

เราใช้น้ำยาเคมีซักฟอกที่ได้มาตรฐานจากบริษัทน้ำยาเคมีชั้นนำของ USA โดยน้ำยาแต่ละชนิดประเภท และสูตรการซักจะนำไปใช้กับการซักผ้าแต่ละชนิดและตามความสกปรกของผ้าที่แตกต่างกันออกไป ขนาด ปริมาณ ความเข้มข้น และส่วนผสมของน้ำยาเคมีซักฟอกได้มีการตั้งค่าและถูกจ่ายเข้าระบบการซักโดยอัตโนมัติ เพื่อรักษามาตรฐานที่คงที่ คุณภาพการซักสูง และทำให้ผ้ามีอายุใช้งานยาวนาน

FAQ

Delivery Area

DELIVERY AREA
bottom of page